Miten auton normaalia suurempaa öljynkulutusta arvioidaan oikeudellisesti?

Miten auton normaalia suurempaa öljynkulutusta arvioidaan oikeudellisesti?

Alkuperäinen julkaisu: Autoriitalakimies.fi

Öljyn syöminen on varsin yleinen ja varsinkin tiettyjä automalleja enemmänkin vaivannut vitsaus.

Tästä viasta kärsivät autot voivat ”syödä” jopa litran moottoriöljyä tuhannen kilometrin ajon aikana. Tavallista suurempi öljynkulutus johtuu pääsääntöisesti siitä, että auton männät ja männänrenkaat eivät sovi auton moottoriin riittävän tiiviisti, jolloin moottoriöljyä pääsee moottorin palotilaan, jossa se palaa polttoaineen mukana.

Tämä johtaa usein myös muihin vikoihin, kuten käyntiongelmiin sekä hiukkassuodattimen tukkeutumiseen. Tässä kirjoituksessa käsitellään Turun hovioikeuden toukokuussa 2021 antamaa ratkaisua, jossa oli kyse auton suuresta öljynkulutuksesta kummunneesta oikeusriidasta.

Miten auton normaalia suurempaa öljynkulutusta arvioidaan oikeudellisesti?

POP Vakuutus alennuskoodi INSSIN

Mistä tapauksessa oli kyse?

Riidan aiheuttajana oli vuonna 2018 ostettu henkilöauto, jossa alkoi jo lähes heti kaupan solmimisen jälkeen ilmenemään ongelmia öljynkulutukseen liittyen – auto oli kuluttanut noin puoli litraa moottoriöljyä tuhatta ajokilometriä kohden.

Kuluttaja oli ottanut yhteyttä auton myyneeseen autoliikkeeseen poikkeuksellisen suuren öljynkulutuksen vuoksi, mutta asiassa ei edetty pidemmälle, sillä liikkeen mukaan kyseisessä autossa oli normaalia, että öljyä joudutaan lisäämään.

Vuoden 2018 lopulla auto alkoi menettämään tehoaan ja alkuvuodesta 2019 autosta löytyi tyyppivika, joka aiheutti suuren öljynkulutuksen. Pian vian diagnosoimisen jälkeen ostaja reklamoi sekä suuresta öljynkulutuksesta että auton käyntihäiriöistä.

Valostore- Pohjoismaiden suurin ja halvin valokauppa

 • Valaisinalan parhaat tuotemerkit
 • Ilmainen 30 vrk palautusoikeus
 • Nopeat 1 - 2 vrk toimitukset
 • Koeajolle.comin lukijoille ilmaiset toimitukset yli 50€ tilauksiin (norm. 140€)
Tutustu valikoimaan

Kuluttajansuojalain kanta öljynkulutukseen

Kun yksityishenkilö on omaan käyttöönsä ostanut auton niitä ammattimaisesti myyvältä elinkeinonharjoittajalta, sovelletaan tapaukseen tällöin kuluttajansuojalakia.

Auton virheellisyyttä arvioitaessa lähdetään liikkeelle sopimuksenmukaisuudesta – auton on vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos auto ei vastaa sovittua, on siinä laissa tarkoitettu virhe.

Ongelmana on usein kuitenkin se, että kaupan osapuolet eivät kirjallisesti tai muutoin todistettavalla tavalla sovi auton ominaisuuksista. Kun ei voida näyttää toteen sitä, mistä on sovittu, on vaikeaa arvioida sitä, vastaako auto sovittua. Tämän vuoksi arvioinnissa turvaudutaankin usein kuluttajan perusteltuihin odotuksiin.

Kuluttajan perustelluilla odotuksilla tarkoitetaan sitä, että kuluttajan voidaan katsoa voivan odottaa autolta tiettyä kuntoa. Lain mukaan autossa on virhe, jos se ei kestävyydeltään ja muuten vastaa sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen auton kaupassa perusteltua aihetta odottaa. Auto ostetaan pääsääntöisesti tieliikennekäyttöön, joten auton oletetaan myös soveltuvan siihen.

Kuluttajan perusteltuihin odotuksiin vaikuttavat muun muassa auton ikä, sen hinta, ajokilometrit, autosta annetut tiedot sekä sen käyttötarkoitus. Uuden auton ostaja voi odottaa toimivan käytännössä moitteettomasti jo pidemmän aikaa.

Usein auton ja sen yksittäisten osien virheellisyyttä arvioidaan osille valmistajan määrittämän huolto- tai vaihto-ohjelmaa apuna käyttäen. Jos osa hajoaa ennen kuin se olisi pitänyt vaihtaa tai huoltaa, katsotaan autossa olevan siltä osin laissa tarkoitettu virhe.

Myyjän autosta antamat tiedot vaikuttavat siihen, mitä kuluttaja voi autolta ja sen kunnolta odottaa. Tämän lisäksi autossa voi olla suoraan niin sanottu tiedonantovirhe – tällä tarkoitetaan sitä, että myyjä on antanut autosta virheellisiä tietoja, joista hänen katsotaan olleen tietoinen, taikka hän jättää antamatta merkityksellisiä tietoja autosta. Auton on siten vastattava myyjän siitä antamaa kuvausta ja muita tietoja.

Nextory- E- ja äänikirjoja 45 päivää maksutta

 • Maksuton 45 päivän kokeilu (normaalisti 14 päivää)
 • Rajaton pääsy e-kirjoihin ja äänikirjoihin
 • Ei sitoutumisaikaa: voit irtisanoa tilauksesi milloin haluat
Aloita kokeilujakso

Voidaanko tapauksessa kyseessä ollutta suurta öljynkulutusta pitää lain tarkoittamana virheenä?

Tapauksessa kuluttajalle ei oltu erikseen kerrottu auton suuresta öljynkulutuksesta ja siitä seuraavista käyntihäiriöistä ja muista vioista. Tämän kaltainen toiminta ei ole normaalia autolle, ja kun muusta ei näytetty sovitun, ostajan katsottiin voivan odottaa autonsa toimivan normaalilla tavalla. Tällä perustein auto ei siten vastannut sitä, mitä kuluttajalla oli siltä perusteltua aihetta odottaa, ja siinä oli täten kuluttajansuojalain tarkoittama virhe.

Autodude - Pohjoismaiden suurin ja halvin autonhoitokauppa

 • Autonhoitoalan parhaat tuotemerkit
 • Ilmainen 30 vrk palautusoikeus
 • Nopeat 1 - 2 vrk toimitukset
 • Koeajolle.comin lukijoille ilmaiset toimitukset yli 50€ tilauksiin (norm. 120€)
Tutustu valikoimaan

Miten kuluttajan kuuluu toimia havaittuaan tavallista suurempaa öljynkulutusta?

Tapauksessa kuluttaja ei ollut heti havainnut öljynkulutusta eikä ollut osannut yhdistää sitä muihin mahdollisiin vikoihin. Hän oli kuitenkin ollut yhteydessä myyjään huomattuaan öljyn syömisen ja toiminut saamiensa ohjeiden mukaisesti. Tämän lisäksi hän oli vian diagnosoimisen jälkeen tehnyt pikaisesti reklamaation myyjälle.

Kuluttajasuojalain mukaan ostaja ei saa virheenä vedota sellaiseen seikkaan, josta hän ei ilmoita myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Tämä kohtuullinen aika voi vaihdella tapauskohtaisesti, mutta se on aina vähintään kahden kuukauden pituinen.

Kohdalla ”olisi pitänyt se havaita” asetetaan ostajalle eräänlainen auton tarkastus- sekä huolellisuusvelvollisuus, sillä hän voi menettää oikeutensa vedota virheeseen, josta hänen olisi pitänyt tietää – huoleton ostaja on voinut olla täysin tietämätön autossa olevasta virheestä. Toisaalta ostajalta ei voida odottaa erityistä autotekniikan tuntemusta, joten ostajan ei odoteta huomaavan esimerkiksi auton moottorissa ilmeneviä hienovaraisia virheitä, jotka syntyvät pitkän ajan kuluessa.

Männänrenkaiden virheellisyys ja sen aiheuttama öljyn syöminen on juuri sellainen vaikeasti havaittavissa oleva ja teknislaatuinen vika, jota kuluttajan ei voida odottaa itse diagnosoivan. Tapauksessa auton moottoriöljyn kulutus oli vielä valmistajan määrittämien suuntaviivojen sisällä ja ostaja oli toiminut myyjältä saamiensa ohjeiden mukaisesti – autovalmistajat määrittävät autoille erittäin suuria öljynkulutuksia, jolla he pyrkivät välttämään vastuun autojen suuresta öljynkulutuksesta. Hovioikeuden mukaan, kun kyseessä oli pitkän ajan kuluessa kehittyvä moottorin sisäinen vika, ei ostajan katsottu menettäneen oikeuttaan vedota virheeseen, sillä hän oli reklamoinut asiasta kohtuullisessa ajassa.

Solarplexius - ikkunantummennukset

 • Ilman vettä, liimaa, kupruja ja naarmuja
 • Tummennuskalvoa yksinkertaisempi ratkaisu
 • Täydellinen lopputulos joka kerta
 • Helppo ja nopea asennus 15 minuutissa
Tutustu tuotteeseen

Hovioikeuden antama ratkaisu

Hovioikeus katsoi toteennäytetyksi, että riidan kohteena olleessa oli lain tarkoittama virhe, josta ostaja oli reklamoinut kohtuullisessa ajassa. Kuluttajansuojalain mukaan, kun autossa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, on myyjän oikaistava tämä virhe omalla kustannuksellaan. Jos myyjä ei oikaise virhettä kohtuullisessa ajassa aiheuttamatta ostajalle haittaa, on ostajalla oikeus purkaa kauppa, paitsi jos virhe on vähäinen.

Tapauksessa kyseessä ollutta moottorin vikaa ei voitu tuomioistuimen mukaan pitää vähäisenä. Näin ollen, kun myyjä ei korjannut auton moottoria kohtuullisessa ajassa, katsottiin ostajalla olevan oikeus kaupan purkamiseen, jolloin sopimus lakkaa olemasta ja suorituksen palautetaan takaisin osapuolille. Myyjä määrättiin palauttamaan autosta maksettu kauppahinta takaisin ostajalle sekä korvaamaan ostajalle vianetsinnästä sekä oikeudenkäynnistä koituneet kohtuulliset kulut.

Mikäli tarvitsette oikeudellista apua autokauppaan liittyvissä asioissa, otattehan yhteyttä ammattitaitoisiin lakimiehiimme!

Tämä artikkeli on alun perin julkaistu Autoriitalakimies.fi-sivustolla, joka on erikoistunut autoriita-asioihin. Termit-sivuilta voit tarkistaa eri autoriitatermejä, joiden avulla voit menestyä autoriidassa. Ota yhteyttä, mikäli sinulla on autoriita käynnissä, Autoriitalakimies.fi hoitaa sen kuntoon.

 • Vuosimalli:
 • Moottori: -litrainen bensiini ( kW)
 • Vaihteisto: Automaatti
 • Vetotapa: Etuveto
 • Mittarilukema: km
 • Koeajon tarjosi:

Nyt luetuimmat